Zarządzanie przestrzenią miejską – wykorzystanie danych ALS z projektu ISOK

Warsztaty  dotyczyły tematyki związanej z wykorzystaniem danych pochodzących z projektu ISOK w planowaniu przestrzennym, analizach cech roślinności oraz analizach  lokalizacji infrastruktury np. transportowej. Dodatkowo zostały przedstawione przykłady wykorzystania danych LiDAR w inwentaryzacji infrastruktury energetycznej, a także zostały pokazane ich  zastosowania  w zarządzaniu kryzysowym, czy też archeologii. Ponadto w oprogramowaniu LP360  zostały wykonane analizy służące skutecznemu zarządzaniu przestrzenią miejską na podstawie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego. zarządzanie miastem.pdf