Zarządzanie i geolokalizacja dokumentacji fotograficznej

Tematem warsztatów było zarządzanie i geolokalizacja dokumentacji fotograficznej przy wykorzystaniu rozwiązań firmy Alta4. Zostały poruszone zagadnienia obejmujące: lokalizowanie fotografii, wykorzystanie informacji atrybutowej zawartej w pliku obrazu, integrację danych fotograficznych z laserowymi pomiarami odległości, rozwiązania serwerowe, zarządzanie oraz wyszukiwanie informacji na zbiorach liczących tysiące fotografii. dokumnetacja fotograficzna.pdf