Wykorzystanie pakietu oprogramowania LiS w zarządzaniu, przetwarzaniu oraz gromadzeniu danych LiDAR

W warsztatach poruszono zagadnienia dotyczące wykorzystania oprogramowania LiS jako aplikacji rozszerzającej funkcje otwartego oprogramowania SAGA GIS w zakresie wykorzystania danych LiDAR. Zaprezentowano również współpracę oprogramowania LiS z bazą danych PostgreSQL/PostGIS, w zakresie przechowywania danych pochodzących ze skanowania laserowego w strukturze bazodanowej. Wykorzystanie pakietu oprogramowania LiS w zarządzaniu, przetwarzaniu oraz gromadzeniu danych LiDAR.pdf