Podstawy przetwarzania danych ALS w oprogramowaniu LP360

W warsztatach zostały poruszone zagadnienia obejmujące publiczny dostęp do danych gromadzonych w PZGiK (pochodzących z projektu ISOK) oraz możliwości ich wykorzystania w branżowych aplikacjach czy badaniach naukowych. Ponadto podczas szkolenia zostały przedstawione podstawowe możliwości oprogramowania LP360 (QCoherent) działającego w środowisku Esri a dotyczące wizualizacji i edycji chmury punktów LiDAR, narzędzi  do generowania produktów pochodnych, interaktywnych i automatycznych narzędzi służących m.in. do klasyfikacji chmury punktów ALS, tworzenia linii nieciągłości oraz obrysów chmury punktów. przetwarzanie danych LP360.pdf