Klasyfikacja chmury punktów w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent w celu generowania wektorowych i rastrowych produktów pochodnych

Seminarium dotyczyło klasyfikacji danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360. W warsztatach zostały poruszone zagadnienia zawiązane z automatyczną oraz interaktywną klasyfikacją chmury punktów. Podczas szkolenia przedstawiono poszczególne procesy, które powinno się wykonać podczas postprocesingu związanego z klasyfikacją chmury punktów.

Poniżej znajduje się link do prezentacji z webinarium:

Klasyfikacja chmury punktów w oprogramowaniu LP360.pdf