Generowanie produktów pochodnych ALS w oprogramowaniu LP360

Seminarium  dotyczyło generowania produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent. W trakcie warsztatów zostały wygenerowane modele rastrowe (tj. NMT, NMPT) i wektorowe (poziomice, obrysy klas). Ponadto omówione zostały narzędzia służące do eksportu produktów pochodnych w oprogramowaniu LP360, a także wykonany m.in.  eksport z użyciem linii nieciągłości terenu. produkty ALS.pdf