„Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie – MONIT-AIR”

11

Od października 2015 roku do czerwca 2016 roku w ramach umowy z Urzędem Miasta Krakowa oraz współpracą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowaliśmy prace będące częścią projektu pt. „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie – MONIT-AIR”. Do zadań naszej firmy należało między innymi: Wykonanie cyfrowych map pokrycia i […]

Ocena defoliacji lasów w sąsiedztwie autostradowej obwodnicy Wrocławia

DSC00584

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziliśmy w 2015 roku monitoring przyrodniczy w zakresie oddziaływania autostradowej obwodnicy Wrocławia A-8 na dwa kompleksy leśne: Las Pilczycki (Obszar Natura 2000 Las Pilczycki PLH020069) oraz Las Zakrzowski. Prace obejmowały ocenę stopnia defoliacji i stanu zdrowotnego drzewostanów jak również weryfikację stanu zachowania siedlisk przyrodniczych. Stan drzew oceniany […]

Ochrona siedlisk kserotermicznych

DSC00166

W ramach projektu pn „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, nasza firma wykonuje opracowanie przyrodnicze dla czterech obszarów: Natura 2000 Cybowa Góra PLH120049 o pow. 18,15 ha Natura 2000 Giebułtów PLH120051 o pow. 6,38 ha Natura 2000 Grzymałów PLH120053 o pow. 15,23 ha Natura 2000 Kalina Mała PLH120054 o […]

Monitoring pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum

DSCF7272

Monitoring pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum prowadzony przez naszą firmę, jest częścią większego projektu pt. „Monitoring skuteczności działań ochronnych realizowanych w ramach projektu LIFE Pieniny PL. W ramach prac oceniona zostanie skuteczność zabiegów z zakresu ochrony czynnej na siedlisku pszonaka pienińskiego, na wzgórzu czorsztyńskim. Monitoring taki jest konieczny do określenia optymalnych warunków rozwoju gatunku oraz możliwości zasiedlenia […]

Różaneczniki w lesie sosnowym

DSC02794

W 2014 roku mieliśmy przyjemność prowadzić ocenę stanu zachowania unikatowego stanowiska różanecznika katawbijskiego Rhododendron catawbiense zlokalizowanego w lesie sosnowym na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą (woj. śląskie). Różaneczniki w Polsce nie występują na stanowiskach naturalnych, popularne są natomiast jako rośliny ogrodowe. Wspomniane stanowisko (0,45 ha) jest pozostałością szkółki roślin egzotycznych założonej na początku XX w  przez […]

PZO i PO dla obszarów Natura 2000

DSC08959

Od września 2013 roku rozpoczęliśmy realizację nowych projektów z zakresu planowania ochrony przyrody na obszarach Natura 2000. Tym razem jest to Plan Zadań Ochronnych dla PLH120086 „Górny Dunajec” oraz  Plan Ochrony dla PLH120094 „Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego”. Obszar PLH120086 „Górny Dunajec” Obejmuje rzeki Dunajec, Czarny Dunajec oraz Lepietnica na terenie dwóch gmin: Nowy Targ i Miasto Nowy […]

Rozbudowa bazy danych dotyczących korytarzy ekologicznych

korytarze

Od czerwca 2013 realizujemy projekt „Rozbudowa bazy danych przestrzennych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce” dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Zadanie to jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie i jest kontynuacją projektu „Sporządzenie bazy danych przestrzennych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce”. Na podstawie obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gmin oraz […]

Geoportal Babiogórskiego Parku Narodowego

Firma ProGea Consulting wykonała na zlecenie Dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego geoportal, na którym użytkownicy mają możliwość zapoznania się z treścią przyrodniczo – turystyczną Parku. Dostępne są ortofotomapy lotnicze, warstwy szlaków turystycznych, form ochrony przyrody, obszarów Natura 2000 oraz siedliskowych typów lasu. Geoportal udostępnia usługę WMS, dzięki której warstwy można analizować w najpopularniejszych programach GIS (ArcGIS, […]

PZO dla Obszarów Natura 2000 w Małopolsce

Od czerwca realizujemy projekty Planu Zadań Ochronnych dla  dwóch obszarów Natura 2000: „Podkowiec w Szczawnicy” oraz „Ostoja nietoperzy Beskidu Wyspowego”. Obszary te zostały utworzone głównie w celu ochrony rzadkich gatunków nietoperzy. W granicę ostoi wchodzą miejsca kolonii rozrodczych – głównie budynki sakralne – oraz sąsiednie obszary leśne pełniące funkcje żerowisk. Obszar „Podkowce w Szczawnicy”: W skład obszaru […]

Monitoring zabiegów ochrony czynnej w Gorczańskim Parku Narodowym

9190

Od lutego 2012 roku realizujemy zadanie pt. „Monitoring wybranych zabiegów ochrony czynnej w Gorczańskim Parku Narodowym w latach 2012-2013”.     W ramach realizowanej umowy wykonujemy zadania:   monitoring ochrony czynnej polan reglowych,   monitoring wpływu cięć sanitarnych w drzewostanach na wybrane gatunki ptaków (sowy, dzięcioły, kuraki),   monitoring występowania dużych drapieżników w GPN i […]


12