Regularna siatka kwadratów (GRID)

Podstawowe znaczenie mają modele, w których rzuty punktów na płaszczyznę x, y znajdują się w węzłach <haslobrak=”grid (2)?=””>gridu   lub Punkty NMT mogą tworzyć regularną siatkę, zwykle kwadratów, o zadanym „oczku” (tj. długości boku kwadratu) – jest to tzw. struktura GRID button_powrot