Agency9

agency9

Agency9 AB to szwedzka firma założona w 2003 roku, która jest wiodącym dostawcą oprogramowania internetowego do wizualizacji 3D informacji geograficznej, map, infrastruktury czy planów zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ usługi opierają się na sieci Web, może z nich skorzystać każdy w dowolnym miejscu na ziemi. Produktami firmy Agency9 są:

Największe zalety z korzystania z oprogramowania to:

  • łatwy dostęp online do wizualizacji danych 3D;
  • szeroki dostęp do danych – wielu użytkowników;
  • aktualizacja informacji online;
  • dodawanie georeferencyjnych komentarzy  i dokumentów;
  • brak wymagań instalacyjnych oprogramowania (integracja z aplikacjami web).