Narzędzia

LiSOprogramowania LiS (LASERDATA) w podstawowym pakiecie posiada wiele użytecznych narzędzi które m.in. pozwalają na zarządzania danymi LiDAR w bazie danych czy też generowanie modeli rastrowych (np. NMT i NMPT). Oprogramowanie LiS składa się z następujących modułów (LIS MOD):

 • LIS Server Admin* – konfiguracja połaczenia oprogramowania LiS z bazą danych znajdującą się w sieci;
 • LIS Server Management – narzędzia pozwalające na zarządzanie bazą danych i jej strukturą;
 • LIS Server Import – różnego typu narzędzia importu danych LiDAR;
 • LIS Server Export – rożnego typu narzędzi eksportu danych LiDAR;
 • LIS Profile – narzędzia rysowania profili w różnych opcjach poprzez chmurę punktów LiDAR;
 • LIS Point Cloud Tools – moduł pozwalający na podstawowe przetwarzanie danych LiDAR;
 • LIS Grid Arithmetic – moduł zawierający narzędzia przetwarzania i analizy danych rastrowych;
 • LIS Grid Tools – moduł zawierający narzędzia przetwarzania i manipulacji danymi rastrowymi;
 • LIS Filtering – narzędzia pozwalające na filtrację i klasyfikację chmury punktów;
 • LIS Thinning – narzędzia pozwalające na rozrzedzanie chmury punktów LiDAR;
 • LIS Trajectory* – narzędzia służące do zarządzania trajektorią oraz do korekcji wartości intensywności odbitego promienia lasera.

Szczegółowa informacja o dostępnych narzędziach w oprogramowaniu LiS dostępna tutaj.

*Narzędzia dostępne w wersji LiS Workstation.