Żory – miasto 3D

Wiosną 2013 roku firma ProGea Consulting wykonała pilotażowy projekt dotyczący trójwymiarowych modeli budynków dla centrum miasta Żory. Dane wejściowe: sklasyfikowana chmura punktów pochodząca z projektu ISOK (gęstość 12 pkt/m2); zdjęcia lotnicze (PZGiK); zdjęcia elewacji rynku (fot. T. Majos). Modele budynków wykonano przy pomocy aplikacji firmy Terrasolid. Efektem końcowym były trójwymiarowe modele budynków poziomu LoD2 wraz […]

Inwentaryzacja lasów w Saksonii

W 2012 roku ProGea Consulting, wraz z niemiecką firmą LandConsult, zrealizowała pilotażowy projekt dla Sachsenforst, którego celem było przeprowadzenie inwentaryzacji i wygenerowanie statystyk oraz map dla wybranych leśnych terenów Saksonii. Pierwszym etapem przeprowadzanej inwentaryzacji było wykonanie pomiarów trzech regionów leśnych profesjonalnym skanerem FARO Focus3D. Aby zapewnić kompletne zobrazowanie drzew, chmurę punktów TLS zintegrowano z udostępnionymi przez Sachsenforst […]

Opracowanie danych dla firmy TerraTec

Dział LIDAR prowadzi stałą współpracę z norweską firmą TerraTec realizując szereg projektów związanych ze skaningiem laserowym. Kooperacja dotyczy zarówno lotniczego (ALS)  jak i mobilnego (MLS) skaningu laserowego. W ramach ALS dział LIDAR realizuje następujące projekty: Wykonanie modelu terenu oraz opracowanie modelu warstwicowego o cięciu warstwicowym 1 m – projekt dla obszaru ok. 3000 km2 (teren Norwegi). Integracja […]

Inwentaryzacja linii kolejowej w Ameryce Południowej

W ramach współpracy z firmą Consular w latach 2011-2012 dział LiDAR realizował projekt związany z rewitalizacją linii kolejowej na odcinku Rosario – Tosta (Argentyna). Projekt przewidywał wygenerowanie  precyzyjnych modeli wysokościowych oraz obrysów infrastruktury naziemnej znajdującej się w obszarze analiz. Projekt realizowny był w oparciu o „surowe dane” pochodzące z lotniczego skaningu laserowego (ALS) oraz wysokorozdzielcze ortofotomapy […]

Kontrola danych w ramach projektu ISOK

Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest jednym z najważniejszych projektów, którego realizacja ma służyć poprawie bezpieczeństwa kraju przed zagrożeniami naturalnymi.  ISOK to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a jego realizacja przypada na lata 2011-2013. W ramach projektu zostaje wykonana kontrola danych LiDAR, ortofotomap oraz NMT […]


1