miasto_3D_smallW obecnych czasach coraz większą rolę odgrywa możliwość przedstawienia otaczającej nas rzeczywistości w sposób jak najbardziej realny.  Miasta na całym świecie sięgają po najnowsze rozwiązania z dziedziny geoinformatyki, by przy pomocy realistycznych i użytecznych wizualizacji przyciągać uwagę turystów, a także ułatwiać komunikację i wymianę informacji pomiędzy urzędnikami, a mieszkańcami danego regionu. Sprawia to, że ludzie czują się bardziej potrzebni i chętniej angażują się w rozwój swojego otoczenia i społeczności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, firma ProGea Consulting oferuje możliwość wykonania realistycznych, trójwymiarowych modeli miast. Wykorzystując chmurę punktów oraz lotnicze zdjęcia (zarówno pionowe jak i ukośne) i wzbogacając je o naziemne zdjęcia elewacji jesteśmy w stanie osiągnąć rzeczywiste modele miast o różnych poziomach szczegółowości, zgodnie z wytycznymi zdefiniowanymi w ogólno przyjętym standardzie CityGML. Jest on oparty na międzynarodowym formacie wymiany danych i kodowania Geography Markup Language (GML), służącym do modelowania miast 3D, wydanym przez OGC (Open Geospatial Consortium).

CityGML

W zależności od celu tworzenia obiektów, stosuje się różne poziomy dokładności. CityGML definiuje 5 poziomów szczegółowości (Level of Detail) dla pozyskiwania modeli:

 • LoD0 – numeryczny model terenu pokryty ortofotomapą;
 • LoD1 – model miasta z budynkami w postaci prostych brył odzwierciedlających ich ogólny kształt, bez przedstawiania konstrukcji dachowych (same płaskie dachy);
 • LoD2 – model miasta z przedstawieniem struktur dachowych, wraz z prostymi teksturami;
 • LoD3 – model o poziomie LoD2 wzbogacony o wysokorozdzielcze tekstury i szczegółowe elementy architektoniczne elewacji i dachów;
 • LoD4 – obejmuje bardzo szczegółowy model architektoniczny pozwalający na wizualizację zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz budynków.

Oferujemy export modeli budynków 3D do zewnętrznych formatów takich jak Collada (*.dae), Google Earth (*.kmz).

agency9

Dzięki współpracy ze szwedzką firmą Agency9 jesteśmy w stanie stworzyć dla Państwa interaktywną platformę, w której możliwa będzie wizualizacja wykonanych przez nas modeli miast. CityPlanner to geoportal 3D, gotowe rozwiązanie przystosowane na szerokie potrzeby zarządzania miastem. Pozwala między innymi na wizualizację i udostępnianie projektów miast 3D, planowanych inwestycji oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Przykładowe portale CityPlanner Agency9:

3DMaps to aplikacja dostępna przez strony internetowe (wykorzystuje środowisko Java i JavaScript) i umożliwia wizualizację:

 • modeli miast 3D;
 • modeli terenu NMT i NMPT,;
 • ukośnych zdjęć lotniczych;
 • ortofotomap lotniczych;
 • danych przestrzennych (ESRI Shapefile);
 • wspomaga usługi WMS;
 • zarządza POI.

Przykładowy serwis 3DMaps:

Ponadto nasza oferta dotycząca miast 3D obejmuje:

 • generowanie brył budynków 3D (LoD; CityGML) na podstawie ALS oraz MLS i TLS;
 • digitalizacja i opracowanie 3D obiektów architektonicznych;
 • teksturowanie w oparciu o true ortho oraz lotnicze zdjęcia ukośne;
 • generowanie modeli 3D metodami steromatchingu zdjęć lotniczych;
 • wizualizacja miasta 3D na portalach mapowych i aplikacji GoogleEarth;
 • określanie potencjału solarnego w miastach dla dachów i fasad budynków;
 • generowanie wskaźników roślinnych 3D dla obszarów miast i aglomeracji;
 • analizy pod kątem planowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania (np. analiza widoczności);
 • generowanie map ocienienia (przez budynki, drzewa oraz teren) dla miast i inwestycji specjalnych (np. farm słonecznych);
 • tworzenie animacji i wizualizacji miast i obiektów 3D.

Bergen – miasto 3D zaprojektowane za pomocą oprogramowania TerraScan i TerraPhoto (wykonanie Terrasolid): Firma Progea Consulting zaprojektowała miasto 3D – Żory. Modele budynków zostały wykonane na podstawie danych LiDAR z projektu ISOK. Więcej informacji na temat projektu i naszych technologii znajduje się tutaj. Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii miast 3D. Znajdują się w niej miasta zeskanowane za pomocą technologii lotniczego skaningu laserowego. Dane te były pozyskane w ramach projektu ISOK i zostały zakupione z zasobu CODGiK. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, wykonaniem lub udostępnieniem projektu miasta 3D skontaktuj się z nami.

Galeria

button_powrot