Oferujemy wsparcie prac z zakresu geodezji i kartografii przy wykorzystaniu danych 3D LiDAR: ALS, MLS oraz TLS. Świadczymy usługi związane z przetwarzaniem chmur punktów 3D oraz generowaniem na ich podstawie produktów pochodnych, tj. numerycznych modeli wysokościowych takich jak: NMT, NMPT czy zNMPT (szczególnie przydatny dla kartowania terenów: leśnych czy zurbanizowanych itp.). Pozyskujemy również dane z zasobu Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z lotniczego skaningu laserowego, które zostały zebrane w ramach projektu ISOK (chmury punktów, NMT, NMPT, ortofotomapy, zdjęcia lotnicze) i przetwarzamy je pod potrzeby naszych klientów (np. zmieniona klasyfikacja czy integracja z innymi informacjami przestrzennymi jak nadawanie atrybutów RGB chmurze punktów ze zdjęć lotniczych w kompozycji CIR). Dane LiDAR są szczególnie przydatne w:

  • procesie planowania i realizacji dróg na trudnym terenie (leśnym, górskim, itp.);
  • inwentaryzacji linii kolejowych czy tramwajowych;
  • monitorowaniu wydobycia w przemyśle kopalnianym;
  • kartowaniu tuneli i autostrad technologią MLS;
  • badaniu odkształceń budowli (np. chłodni, kominów, wysokich budynków, mostów);
  • generowaniu referencyjnych modeli wysokościowych (np. NMT dla modelowania hydrologicznego);
  • opracowaniach kartograficznych (np. map warstwicowych).

Wykonaliśmy m.in. projekt inwentaryzacji linii kolejowej w Argentynie, realizujemy liczne projekty z zakresu kartowania dróg i tuneli oraz generowania linii warstwicowych dla firmy TerraTec (Norwegia).

Galeria

button_powrot