Dział LiDAR firmy ProGea Consulting jest odpowiedzialny za realizację projektów fotogrametrycznych, a w szczególności związanych ze skaningiem laserowym. Zadania wykonywane są przez doświadczonych geodetów, fotogrametrów – absolwentów krakowskich uczelni. Prowadzimy dystrybucję profesjonalnego oprogramowania:

Ponadto prowadzimy profesjonalne szkolenia i webinaria dostosowane do potrzeb każdego Klienta. Wykonujemy:

 • matching i klasyfikację chmur punktów ALS, TLS i MLS;
 • generowanie produktów z danych LiDAR: NMT, NMPT, zNMPT;
 • kontrole jakości danych LiDAR (ALS, TLS oraz MLS) w zakresie poprawności geometrycznej, klasyfikacji, czy też wykonanej ortofotomapy;
 • integrację zdjęć lotniczych pionowych oraz ukośnych z chmurami punktów;
 • mapping dróg, kolei, tuneli, miast, trakcji itp.;
 • modelowanie miast 3D;
 • digitalizacja obiektów architektonicznych;
 • animacje i wizualizacje 3D;
 • generowanie map warstwicowych;
 • wykonanie ortofotomapy i prawdziwej ortofotomapy (RGB, CIR);
 • fotointerpretację zdjęć lotniczych;
 • opracowania na stacji fotogrametrycznej Dephos m.in.: tworzenie projektów fotogrametrycznych, stereodigitalizację zdjęć lotniczych, obróbkę zdjęć naziemnych i lotniczych, ortorektyfikację ortofotomapy, tworzenie i aktualizację map ewidencyjnych, pozyskiwanie siatki GRID i TIN, wykrywanie samowoli budowlanych.

Nasze technologie opracowania danych LiDAR znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach: