Szkolenia prowadzone w ramach projektu MONIT-AIR

Monit-air

W dniach 8-10 grudnia 2015 roku zostały przeprowadzone szkolenia dla Urzędu Miasta Krakowa organizowane w ramach projektu Monit-Air mającego na celu poprawę jakości krakowskiego powietrza. W kursach wzięli udział pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Szkolenie miało na celu przekazanie wiedzy na temat obsługi aplikacji R3 TREES, którą miasto nabyło […]

ISOK Szkolenia LiDAR – II edycja

ISOK_szkolenia_LiDAR_logo_small

W dniu 24 lipca 2015r. firma ProGea Consulting – jako lider projektu – z sukcesem zakończyła ostatnią edycję szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK). W ciągu trzech tygodni lipca nasz zespół przeszkolił 120 osoby z całego kraju reprezentujące różne gałęzie nauki i gospodarki. W trakcie szkoleń Uczestnicy mieli […]

Wykorzystanie produktów LiDAR w energetyce odnawialnej

wind-hydro_przezroczystosc

Firma ProGea Consulting przeprowadziła szkolenie zorganizowane dla firmy Wind-Hydro z Łodzi w ramach wykorzystania danych LiDAR w energetyce odnawialnej. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zaawansowanymi metodami przetwarzania chmury punktów, generowania produktów pochodnych danych LiDAR oraz ich różnorodnych zastosowań. Szkolenie, dedykowane wykorzystywaniu danych LiDAR w energetyce odnawialnej – w szczególności w energetyce […]

ISOK Szkolenia LiDAR

ISOK_szkolenia_LiDAR_logo_small

Firma Progea Consulting działając w konsorcjum z OPGK Kraków oraz Esri Polska podpisało w dn. 25 marca 2014 roku umowę z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii na realizację zamówienia na „Kompleksową organizację szkoleń z wykorzystania Produktów LiDAR opracowanych w ramach realizacji projektu ISOK”. Zamówienie będzie realizowane do grudnia 2014 roku i będzie obejmowało przeprowadzenie szkoleń […]

Aktualizacja map cyfrowych lasów prywatnych Luksemburga

Firma ProGea Consulting, działając w konsorcjum z firmą landConsult (Niemcy), przeprowadziła aktualizację baz danych geometrycznych i atrybutowych lasów prywatnych w Luksemburgu. Prace miały na celu aktualizację przebiegu granic wydzieleń, wybranych opisów taksacyjnych, tj. składu gatunkowego, klas wieku i zwarcia. W toku prac przeprowadzono również analizy GIS pod kątem planowanego pozyskania drewna (odległości do szlaków komunikacyjnych, […]

Projekt Polsko-Niemiecki SaLMaR

Firma ProGea Consulting, będąca członkiem konsorcjum naukowego, złożonego z placówek naukowych i firm (ze strony polskiej: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza i Główny Instytut Górnictwa; ze strony niemieckiej: Uniwersytet Friedrich-Schiller, Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-schung GmbH, Codematix GmbH i GDS GmbH) realizuje projekt badawczy o tytule: „Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych” […]

Mapa pokrycia i użytkowania terenu w projekcie „Vistula Study”

W ramach przygotowań do budowy nowej zapory i hydroelektrowni na środkowym odcinku Wisły poniżej Włocławka, na potrzeby tworzonej dokumentacji projektu środowiskowego Vistula Study (Ove Arup Polska), firma ProGea Consulting dostarczyła geodane i bazujące na nich wyniki analiz przestrzennych GIS, dla obszaru Płock – Włocławek – Toruń. Podstawowym produktem podlegającym przetwarzaniu były wysokorozdzielcze, wielospektralne i wieloczasowe zobrazowania […]

Opracowanie danych dla firmy TerraTec

Dział LIDAR prowadzi stałą współpracę z norweską firmą TerraTec realizując szereg projektów związanych ze skaningiem laserowym. Kooperacja dotyczy zarówno lotniczego (ALS) jak i mobilnego (MLS) skaningu laserowego. W ramach ALS dział LIDAR realizuje następujące projekty: Wykonanie modelu terenu oraz opracowanie modelu warstwicowego o cięciu warstwicowym 1 m – projekt dla obszaru ok. 3000 km2 (teren […]

PZO dla Obszarów Natura 2000 w Małopolsce

Od czerwca realizujemy projekty Planu Zadań Ochronnych dla  dwóch obszarów Natura 2000: „Podkowiec w Szczawnicy” oraz „Ostoja nietoperzy Beskidu Wyspowego”. Obszary te zostały utworzone głównie w celu ochrony rzadkich gatunków nietoperzy. W granicę ostoi wchodzą miejsca kolonii rozrodczych – głównie budynki sakralne – oraz sąsiednie obszary leśne pełniące funkcje żerowisk.   Obszar „Podkowce w Szczawnicy”: W skład […]

Żory – miasto 3D

Wiosną 2013 roku firma ProGea Consulting wykonała pilotażowy projekt dotyczący trójwymiarowych modeli budynków dla centrum miasta Żory. Dane wejściowe: sklasyfikowana chmura punktów pochodząca z projektu ISOK (gęstość 12 pkt/m2); zdjęcia lotnicze (PZGiK); zdjęcia elewacji rynku (fot. T. Majos). Modele budynków wykonano przy pomocy aplikacji firmy Terrasolid. Efektem końcowym były trójwymiarowe modele budynków poziomu LoD2 wraz […]


1