Dział GIS odpowiedzialny jest za realizację projektów z zakresu analiz przestrzennych GIS, Web-GIS oraz teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Usługi oferowane przez dział GIS i Tekedetekcja:

 • klasyfikacja obiektowa (GEOBIA) zobrazowań teledetekcyjnych, średnio i wysokorozdzielczych,
 • analizy przestrzenne GIS,
 • mapy zmian sposobu użytkowania gruntów (LULC),
 • aktualizacje map tematycznych (np mapy glebowo-rolnicze) na podstawie danych satelitarnych lub lotniczych,
 • tworzenie map dla odbiorników GPS firmy Garmin,
 • dystrybucję zobrazowań satelitarnych BlackBridge RapidEye oraz
 • dostaeczanie zobrazowań satelitarnych (WorldView-1, WorldView-2, QuickBird-2, GeoEye-1, IKONOS-2),
 • projekty systemów informacji przestrzennej oraz ich wdrożenia,
 • tworzenie i hosting portali Web-GIS,
 • szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania GIS/RS dopasowane do potrzeb i oczekiwań Klientów,
 • warsztaty z zakresu klasyfikacji obiektowej (GEOBIA).