Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 50 000 zł netto