Zapisz się na nasze warsztaty na konferencji GTP

Serdecznie zapraszamy na warsztaty prowadzone przez naszą firmę na konferencji GTP. Konferencja organizowana jest przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych techniki geoinformacyjnych oraz oprogramowania. Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 maja 2013 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Uczestnicy konferencji GTP  będą mogli poznać szeroką paletę usług naszej firmy oferowanych w zakresie lotniczego (ALS), mobilnego (MLS) oraz naziemnego skanowania laserowego (TLS) prezentowaną na naszym stoisko nr 6 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Zainteresowani przetwarzaniem danych pochodzących ze skanowania laserowego mogą wziąć udział w prowadzonych przez nas warsztatach które odbędą się:

  •  23 maja o godzinie 16:00 – 18:00; Klasyfikacja chmury punktów oraz generowanie modeli wysokościowych w oprogramowaniu Terrasolid. W warsztatach zostaną przedstawione możliwości klasyfikacji danych LiDAR z użyciem dostępnych narzędzi aplikacji TerraScan, a także zagadnienia dotyczące generowania modeli wysokościowych z wykorzystaniem linii nieciągłości terenu w oprogramowaniu TerraModeler.
  • 24 maja o godzinie 16:00 – 18:00; Wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego pochodzących z projektu ISOK w oprogramowaniu LP360 dla ArcGIS. Na podstawie danych LiDAR pochodzących z projektu ISOK przedstawimy możliwości integracji danych wektorowych z BDOT z danymi LiDAR. Ponadto dane LiDAR wykorzystamy do budowy trójwymiarowego modelu miasta oraz do analiz służących właściwemu zarządzaniu przestrzenią miejską. Te i inne rzeczy wykonamy w oprogramowaniu LP360 dla ArcGIS.

Rejestracji możecie Państwo dokonać z poniższego linku:

www.gtp.edu.pl/index.php/warsztaty