Zakończono warsztaty „GEOBIA – Zaawansowane Metody Analizy Obiektowej geodanych”

909_GEOtrenerW dniach 4-6 grudnia 2013 roku w siedzibie firmy ProGea Consulting odbyły się warsztaty środowiskowe pt. „GEOBIA w pigułce” oraz „GEOBIA – Zaawansowane Metody Analizy Obiektowej Geodanych w Projektach Środowiskowych”. Podczas warsztatów zaprezentowano różne podejścia klasyfikacyjne w analizie obiektowej zobrazowań satelitarnych, lotniczych oraz danych LiDAR w oprogramowaniu komercyjnym eCognition Developer 8.9 (Trimble Geospatial). Podczas warsztatów „GEOBIA w pigułce”  uczestnicy zapoznali się z podstawami teledetekcji i fotogrametrii oraz zdobyli podstawowe informacje na temat klasyfikacji obiektowej. Nauczyli się jednocześnie samodzielnie wykonać prace klasyfikacyjne. W trakcie warsztatów „GEOBIA – Zaawansowane Metody Analizy Obiektowej Geodanych w Projektach Środowiskowych” kursanci poszerzyli wiedzę teoretyczną o wiedzę praktyczną dotyczącą obiektowej analizy danych. Zaprezentowano i omówiono podejście analizy lokalnej wraz ze stosowaniem podstawowych warunków i składni obowiązującej w języku CNL (ang. Cognition Network Language), dostępnych w oprogramowaniu eCognition (Trimble Geospatial), niezbędnych do przeprowadzania zaawansowanych analiz GEOBIA. W warsztatach uczestniczyło 10 osób, zarówno z firm komercyjnych, takich jak  Geosystems jak i ośrodków naukowych, m.in. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach.