Zakończono szkolenie dla grupy I – edycja II

W dniach 6-8. 7. 2015 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystania produktów LiDAR dla grupy I

W szkoleniu wzięli udział m.in. pracownicy:

  • Nadleśnictw
  • Instytucji publicznych
  • Organizacji związanych z ochroną środowiska
  • Firm komercyjnych.