Zakończenie prac nad Projektem planu ochrony dla obszaru PLH120001

Firma ProGea Consulting zakończyła ostatni etap prac nad projektem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH120001 Babia Góra.  W ramach projektu przeprowadzono inwentaryzacje przyrodnicze, przygotowano mapy cyfrowe, zdefiniowano zagrożenia, cele ochrony oraz zaproponowano  działania ochronne dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w I Załączniku Dyrektywy 92/43/EWG.

Całość dokumentacji została przekazana Dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego w dniu 11 czerwca 2013 r.