Wykorzystanie produktów LiDAR w energetyce odnawialnej

Firma ProGea Consulting przeprowadziła szkolenie, zorganizowane dla firmy Wind-Hydro z Łodzi, w ramach wykorzystania danych LiDAR w energetyce odnawialnej. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zaawansowanymi metodami przetwarzania chmury punktów, generowania produktów pochodnych danych LiDAR oraz ich różnorodnych zastosowań. Ćwiczenia, wykonywane podczas szkolenia były ukierunkowane na praktyczne zastosowanie produktów LiDAR w codziennej pracy firmy dotyczącej m.in. doboru odpowiedniej lokalizacji obiektów energetyki odnawialnej czy jako aktywne wsparcie w projektach związanych z hydrologią. Tym samym, firma Wind-Hydro stała się klientem aplikacji LP360.

Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Profesjonalne kadry dla rozwoju energii odnawialnej w  województwie łódzkim”.