Warsztaty GEOBIA zakończone

W dniach 26-28 stycznia b.r. firma ProGea Consulting przeprowadziła trzecią edycję warsztatów poświęconych obiektowej analizie obrazu (OBIA), pod tytułem: „OBIA – Analizy GEO-Środowiskowe”.

Podczas warsztatów zaprezentowano różne podejścia klasyfikacyjne w analizie obiektowej zobrazowań satelitarnych, lotniczych oraz danych LiDAR w oprogramowaniu komercyjnym eCognition Developer 9 (Trimble Geospatial).

Szkolenie przyciągnęło zarówno pracowników naukowych z uczelni wyższych jak również instytutów badawczych.