VI Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej

Można się już zapisać na VI Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej! Tegoroczna edycja skupia się na ciekawym temacie wykorzystania narzędzi GIS i różnych źródeł danych na potrzeby modelowania rozprzestrzeniania się ziarn pyłku i zarodników grzybów. Nasza Firma ProGea 4D wraz z głównymi organizatorami serdecznie zaprasza do Poznania już 3 czerwca 2017r!

System Informacji Przestrzennej (GIS) składający się z narzędzi komputerowych oraz cyfrowych danych przestrzennych stanowi doskonałą platformę do prowadzenia badań wielu zjawisk zachodzących na podstawowych poziomach różnorodności biotycznej. Coraz częściej wykorzystywany jest także w aerobiologii – dziedzinie rozwijającej się bardzo dynamicznie ze względu na coraz większy odsetek ludzi wrażliwych na czynniki alergiczne. Aktualnie, według Światowej Organizacji Zdrowia, choroby alergiczne dotykają setek milionów osób na całym świecie. Wśród głównych przyczyn alergii wymienia się obecne w powietrzu zarodniki grzybów i ziarna pyłku. W związku z tym coraz większą uwagę zwraca się na szczegółową identyfikację źródeł pylenia, szacowanie wielkości produkcji pyłku, a także poznanie kierunków rozprzestrzeniania się ziarn pyłku i zarodników w ramach dalekiego transportu. W realizacji tych badań  wykorzystywane jest środowisko geoinformacyjne. Aby ułatwić wdrożenie metod badawczych opartych o narzędzia GIS, organizatorzy tegorocznej edycji Forum położyli nacisk na praktyczny charakter wydarzenia. W ramach Forum przewidziano dwa 5-godzinne warsztaty komputerowe, które skupione będą wokół:

– źródeł danych przestrzennych (m. in. dane LiDAR, obrazy lotnicze/satelitarne, Leśna Mapa  Numeryczna, Baza Danych Obiektów Topograficznych) i metod ich opracowywania na potrzeby badań aerobiologicznych;

– wykorzystania narzędzi GIS w modelowaniu rozprzestrzeniania ziarn pyłku.

Dodatkowo, dla wszystkich uczestników VI Forum BioGIS istnieje możliwość udziału w Sympozjum Aerobiologicznym, które odbędzie się 2 czerwca na Wydziale Biologii UAM. W ramach tego Sympozjum zaplanowano referaty, których wysłuchanie ułatwi zrozumienie przedmiotu badań uczestnikom warsztatów komputerowych organizowanych w ramach VI Forum BioGIS. Referaty sesji popołudniowej Sympozjum zatytułowanej AEROBIOLOGIA PRZESTRZENNA dotyczyć będą takich zagadnień jak: wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (GIS) w badaniach aerobiologicznych, modelowanie przebiegu sezonów pyłkowych i zarodnikowych oraz fenologii kwitnienia, dyspersja zanieczyszczeń powietrza, ziarn pyłku i zarodników grzybów, daleki transport, źródła numerycznych danych przestrzennych.

Więcej szczegółowych informacji oraz zapisy na konferencję i warsztaty dostępne pod adresem: https://biogis.amu.edu.pl/biogis/forum-biogis

Serdecznie zapraszamy!Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0