Urząd Miasta Wrocław nabył LP360!

Urząd Miasta Wrocław dołącza do instytucji, które realizują prace z zakresu przetwarzania danych LiDAR przy użyciu oprogramowania LP360 Advanced. Przedstawiciele Urzędu wzięli także udział w szkoleniu online prowadzonym przez Mateusza Maślankę, które miało na celu zapoznanie ich z funkcjonalnością oprogramowania. Głównymi zadaniami, do których UM Wrocław wykorzysta zakupione oprogramowanie to budowanie modeli 3D budynków, generowanie linii nieciągłości terenu, generowanie obrysów obiektów na podstawie sklasyfikowanej chmury punktów. Firma QCoherent jest producentem oprogramowania LP360 służącego do przetwarzania danych LiDAR m.in. w oprogramowaniu ArcGIS. Ponadto firma w swojej ofercie posiada aplikację LiDAR Server (www.lidarserver.com), która udostępnia chmury punktów pochodzące z różnych technologii LiDAR (ALS, TLS, MMS i in.) szerokiej rzeszy użytkownikom sieci Internet ProGea Consulting od 2011 roku jest wyłącznym dystrybutorem tego oprogramowania w Polsce i w Krajach Nadbałtyckich.