Umowa z GUGIK na kontrolę skaningu lotniczego dla ISOK

W dniu 12 sierpnia 2012 roku w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zawarto umowę w zakresie wsparcia i kontroli zamówień realizowanych w ramach ISOK.

ProGea Consulting jest członkiem konsorcjum: Compass PGI S.A. (lider) , MEINER Vermessung ZT GmbH z Austrii oraz OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga. Zadnia Inspektora Nadzoru i Kontroli dotyczą wykonywania zadań wsparcia i kontroli obejmujących zamówienia realizowanego przez wykonawców skaningu laserowego w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK).

GALERIA

714_isok1