Szkolenie z obsługi zestawu GPS-Photo-Asset-Management wraz z dedykowanym oprogramowaniem GIS.

27 maja 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, ProGea Consulting przeprowadziła szkolenie z zakresu obsługi zestawu GPS-Photo-Asset-Management wraz z dedykowanym oprogramowaniem GIS (PhotoMapper Desktop, PhotoMapper Server). W szkoleniu wzięło udział 21 pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.