Szkolenie z LP360 Advanced dla Wigierskiego Parku Narodowego

LP360 white_small

W dniach 3-5 września b.r. w siedzibie ProGea Consulting, odbyło się szkolenie z oprogramowania LP360 dla pracowników Wigierskiego Parku Narodowego,

Na szkoleniu zaprezentowane zostały m.in. możliwości tworzenia okien widoku 3D, oceny jakości i automatycznej klasyfikacji chmury punktów oraz wizualizacje linii nieciągłości terenu.

Omówione zostały podstawowe narzędzia automatycznej pracy z chmurą punktów, praca nad plikami SHP oraz została dokonana analiza objętości chmury punktów.
Nabyte umiejętności pomogą pracownikom Parku m.in. w przygotowywaniu modeli wysokościowych, analizach objętości biomasy oraz detekcji obszarów bezodpływowych.