Szkolenie pracowników ARiMR z zakresu interpretacji i analizy obrazów fotolotniczych

909_GEOtrenerW dniach 18-19. grudnia b.r.  przeszkoliliśmy 5-ciu pracowników ARiMR (w Warszawie) z zakresu interpretacji i analizy obrazów fotolotniczych, w aspekcie ich wykorzystania w procesie kontrolnym  przestrzegania norm Dobrej Kultury Rolnej przez producentów rolnych. Podczas wykładów przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące sposobów rejestracji obrazu na analogowych materiałach fotolotniczych (RGB oraz CIR) oraz przy wykorzystaniu cyfrowych kamer wielkoformatowych. Uczestnikom zaprezentowano proces generowania ortofotografii oraz ortofotomap lotniczych dostępnych w PZGiK jak również tworzenia kluczy fotointerpretacyjnych. Podczas części warsztatowej zaprezentowano uczestnikom wielokierunkowe podejście do procesu interpretacji obrazu z uwzględnieniem: obserwacji na modelu stereoskopowym 3D (stacje cyfrowe), serii czasowej ortofotomap archiwalnych (panchromatycznych, RGB oraz CIR) jak również średniorozdzielczych (np. LANDSAT) i wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych (np. Google Earth, Bing Maps). Jednym z zaprezentowanych elementów decyzyjnych było także użycie danych wysokościowych (znormalizowanych modeli wysokościowych roślinności – dane ISOK). Uzupełnieniem danych obrazowych było użycie w procesie interpretacji zdjęć ukośnych wykonywanych z niskiego pułapu (samolot, balon). Na koniec kursu przedstawiono nowatorskie podejście do interpretacji opierające się na analizie obiektowej (ang. GEOBIA – Geographical Object Based Image Analysis).