Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Hydrologia

W dniach 27-29.10.2014r. odbyło się szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR dla przedstawicieli instytucji z dziedziny hydrologii.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele m.in.

  • Regionalnych zarządów gospodarki wodnej
  • Wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych