SatBałtyk zanurzony w LiDAR

W mijających dniach została zrealizowana sprzedaż oprogramowania LP360 Advanced licencja pływająca pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim, a naszą firmą. Uniwersytet Szczeciński jest kolejnym uniwersytetem, który zrealizował zakup licencji edukacyjnej na oprogramowanie LP360.

Nabywcą oprogramowania jest Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej który będzie wykorzystywał oprogramowanie w projekcie kontroli morza Bałtyckiego.