Rozbudowa bazy danych dotyczących korytarzy ekologicznych

W czerwcu rozpoczęliśmy projekt polegający na rozbudowie bazy danych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce, zlecony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie. Jest to kontynuacja projektu „Sporządzenie bazy danych przestrzennych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce”, którego celem jest zestawienie już istniejących danych o migracji dużych ssaków z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gmin.