ProGea wspiera młodych naukowców.

W dniach 20-21 kwietnia ProGea Consulting wspierała i uczestniczyła w I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji .

Nasza firma ufundowała główną nagrodę za najlepszy referat – tracker GPS Igot-U GT-600 który posiada między innymi funkcje: automatycznego otagowywania zdjęć współrzędnymi pochodzącymi z GPS, zapisu ścieżki przemieszczania się, prezentacji statystyk podróży. Dzięki trackerowi GPS żadna geograficzna eksploracja nie zostanie zapomniana.

Ponadto przeprowadziliśmy warsztaty z zakresu Tworzenia produktów wygenerowanych na podstawie lotniczego skaningu laserowego w oprogramowaniu LP360 oraz korzystania z LiDAR Server udostępniającego użytkownikom Internetu dane pochodzące ze skaningu laserowego.

W oprogramowaniu LP360 została wykonana filtracja punktów gruntowych metodą aktywnego modelu TIN (Axelsson 2000), klasyfikacja chmury punktów z użyciem interaktywnych i automatycznych narzędzi klasyfikacji. Na podstawie sklasyfikowanej chmury punktów został utworzony Numeryczny Model Terenu (NMT), Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) oraz Znormalizowany Numeryczny Model Pokrycia Terenu (zNMPT). Ponadto użycie wartości intensywności pozwoliło na wygenerowanie rastra intensywności oraz innych rastrów będących pochodnymi modeli wysokościowych (nachylenie, ekspozycja itp.).