ProGea na I Forum Uni-Biznes Geodezja-Przedsiębiorcy-Studenci

W ostatni piątek przedstawiciele firmy wzięli udział Pierwszym Forum Uni-Biznes Geodezja-Przedsiębiorcy-Studenci organizowanym przez Koło Naukowe Geodetów „Dahlta”.

W pierwszej części wydarzenia przedstawiciele firm zostali zaproszeni do udziału w jury i oceny referatów studenckich.

W części prezentacyjnej przybliżono profil działalności oraz najważniejsze projekty wykonywane przez naszą firmę.

Ostatnią formułą wymiany opinii na temat rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców i absolwentów był panel dyskusyjny, w którym w ciągu 60 minut starano się przedstawić główne problemy oraz różne punkty widzenia na temat losów młodych geodetów wchodzących na rynek pracy.

Chcielibyśmy podziękować organizatorom za podjęcie tak ciekawej inicjatywy, która, miejmy nadzieje, doczeka się kolejnych edycji w następnych latach, ponieważ stanowi doskonałą możliwość wymiany doświadczeń. Składamy również gratulacje wszystkim prezentującym referaty.