ProGea dostarcza oprogramowanie dla ISOK i szkoli GUGIK

ProGea Consulting w dniu 11.05.2011 zawarła umowę z GUGIK na dostawę oprogramowania Terrasolid, Microstation (Bentley) oraz ArcGIS Esri jak również na szkolenie zespołu pracowników GUGIK z zakresu przetwarzania danych pochodzących ze skaningu laserowego jaki realizowany jest w chwili obecnej w Polsce w ramach ISOK.