ProGea Consulting partnerem firmy LASERDATA

Firma ProGea Consulting w czerwcu br. została oficjalnym partnerem austriackiej firmy LASERDATA GmbH, która jest producentem oprogramowania LiS służącego do:  przetwarzania, zarządzania i przechowywania danych LiDAR oraz modeli i danych rastrowych.

Oprogramowanie LiS jest rozszerzeniem dla oprogramowania SAGA, dzięki czemu oprócz danych pochodzących ze skanowania laserowego możliwa jest obsługa i analiza danych GIS. Ponadto współpraca oprogramowania LiS z bazą danych PostgreSQL/PostGIS pozwala na przechowywanie danych LiDAR bezpośrednio w strukturze  bazodanowej.

Aplikacja LiS pozwala m.in. na: klasyfikację chmury punktów, generowanie rastrowych i wektorowych produktów pochodnych, przetwarzanie analizę i manipulację danymi rastrowymi, wykrywanie znaków poziomych i pionowych oraz na wiele innych analiz.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu LiS, jego funkcjach i narzędziach kliknij tutaj.