ProGea Consulting określa zasięg fali powodziowej na Wiśle

Dla potrzeb projektu środowiskowego opracowaliśmy zasięg pierwszej fali kulminacyjnej na Wiśle w dniu 23.05.2010 na odcinku Płock – Toruń.

Kartowania dokonano na podstawie interpretacji ponad 1200 zdjęć lotniczych, wykonanych na odcinku Płock – Włocławek – Toruń. Opracowany zasięg fali kulminacyjnej został zwizualizowany na kompozycji satelitarnej RapidEye (RGB; piksel 5m), wykonanych na potrzeby projektu pod koniec kwietnia 2010 roku.

GALERIA