ProGea Consulting oficjalnym przedstawicielem firmy RapidEye AG w Polsce

Firma ProGea Consulting od lipca b.r. stała się oficjalnym przedstawicielem w Polsce, nowego właściciela firmy RapidEye AG, tj. konsorcjum BlackBridge Group (Canada), które posiada (od sierpnia 2011 roku) system satelitarny RapidEye. Lista wszystkich oficjalnych przedstawicieli RapidEye jest dostępna na stronie internetowej: RapidEye.
System teledetekcyjny RapidEye składa się z konstelacji 5 satelitów poruszających się w odstępach około 19 minutowych po tej samej orbicie okołoziemskiej. System charakteryzuje się wysoką rozdzielczością przestrzenną zobrazowań (GSD 5.0 m), spektralną (5 kanałów; RGB + RedEdge + NIR), radiometryczną (12 bit) oraz czasową (1 dzień rewizyty). System RapidEye w ciągu 24 godzin jest w stanie pozyskać do 4 milionów km2 obrazując pas szerokości 77km z wysokości 630km. Zobrazowania satelitarne RapidEye znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wykorzystania: aktualnych, dokładnych oraz bogatych w informacje radiometryczne i geometryczne danych teledetekcyjnych. Bardzo korzystna cena obrazu przetworzonego do produktu kartometrycznego (ok. 0,95 EUR za 1km2) sprawia, iż stają się one alternatywą dla prowadzenia lokalnych i regionalnych analiz przestrzennych opartych na zobrazowaniach lotniczych. Firma RapidEye oprócz danych archiwalnych oferuje również wykonywanie zobrazowań na zamówienie oraz generowanie cyfrowych mozaik. Archiwum scen RapidEye dostępne przez przeglądarkę EyeFind wzbogacono niedawno o nowe narzędzia ułatwiające poszukiwanie obrazów teledetekcyjnych.