Politechnika Warszawska zanurza się w chmurę punktów

W dniu 13.04.2012 r. na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej firma ProGea Consulting zaprezentowała możliwości aplikacyjne fińskiego oprogramowania Terrasolid w zakresie przetwarzania danych pochodzących ze skanowania laserowego ( ALS, TLS, MLS).

W dniu 13.04.2012 r. na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej firma ProGea Consulting zaprezentowała możliwości aplikacyjne fińskiego oprogramowania Terrasolid w zakresie przetwarzania danych pochodzących ze skanowania laserowego ( ALS, TLS, MLS).
Podczas spotkania zaprezentowano moduły programu: Terrascan, TerraMatch, TerraPhoto i TerraModeler oraz przeprowadzono warsztaty, podczas których studenci, doktoranci oraz pracownicy Zakładu Fotogrametrii , Teledetekcji i SIP – PW, zapoznali się z procesem przetwarzania danych, w tym: wyrównania szeregów, klasyfikacji chmury punktów, a także generowania cyfrowej ortofotomapy z wykorzystaniem ALS i zdjęć lotniczych.
Uczelnia dysponuje w tym momencie łącznie 24 licencjami modułów: TerraScan, TerraMatch, TerraPhoto i TerraModeler, które posłużą do badań naukowych nad wykorzystaniem danych ze skanowania laserowego.

GALERIA