Podsumowanie projektu MONIT-AIR

W dniu 24 stycznia 2017 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich Świętych, odbyło się spotkanie promujące efekt projektu „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” (MONIT-AIR). Wspomnianym efektem jest m.in. „Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa” pod redakcją dr hab. inż. Piotra Wężyka oraz dr Katarzyny Bajorek-Zydroń, dostępny zarówno w formie książkowej, elektronicznej (PDF) oraz interaktywnej (http://umk-gd.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html).

Atlas jest wynikiem wielomiesięcznych prac interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, m.in. pracowników firmy ProGea Consulting, naukowców z krakowskich uczelni, m.in. z Wydziału Leśnego UR, specjalistów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), pracowników Urzędu Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej Krakowa (ZZM).

„Atlas …” składa się z części tekstowej wyjaśniającej metodykę zrealizowanych badań oraz wynikające z nich wnioski, najważniejszą częścią „Atlasu …” jest bogata część kartograficzna, w skład której wchodzą:
Mapa pokrycia i szorstkości terenu
Mapa zieleni i warunków przewietrzania Krakowa
Mapa roślinności rzeczywistej Krakowa
Mapa waloryzacji przyrodniczej Krakowa
Mapa średnich warunków anemologicznych
Mapa przeciętnych warunków dyspersji zanieczyszczeń.

Zachęcamy do korzystania z zasobów „Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa”.

1_DSC_8321 2_DSC_8306 3_DSC_8242 4_DSC_8309