LP360 wspiera CODGiK

codgik_200x100

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zakupił oprogramowanie LP360 firmy QCoherent wraz ze szkoleniem dla swoich pracowników. Na szkoleniu zostały zaprezentowane możliwości importu danych z pliku ASCII do pliku LAS, eksportu danych, eksportu statystyk do pliku SHP. Poznano narzędzia do automatycznej pracy z chmurą punktów, oceny jakości i dokładności chmury punktów. Pracownicy CODGiK-u wykonali szereg przetworzeń danych pochodzących ze skanowania laserowego m.in.: wykonywanie klasyfikacji oraz obrysów dla klas chmury punktów. Dzięki temu pracownicy CODGiK-u będą mogli wykorzystać oprogramowanie do eksportu, udostępniania i wizualizacji danych. Zgromadzone dane w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym będą mogły być poddawane kontroli i poprawie jakości. Oprogramowanie LP360 pozwoli na weryfikację, zarządzanie, przeglądanie oraz udostępnianie danych wysokościowych.

1