Opracowanie map satelitarnych aktywności termicznej

ProGea Consulting wykonała dla Głównego Instytutu Górnictwa opracowanie map satelitarnych aktywności termicznej składowisk na obszarze Górnego Śląska. Do projektu wykorzystano obrazy satelitarne Landsat 7 ETM+ oraz Landsat TM 5. Poszczególne kanały rejestracji zobrazowań zostały poddane mergingowi (fuzji) metodą IHS (Intensity-Hue-Saturation), HPF (High-Pass-Filter) oraz klasyfikacji terenu metodą hybrydową. Opracowano raport zawierający karty 149 składowisk.

GALERIA