Ochrona siedlisk kserotermicznych

Regionalna  Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie w latach 2013-2017 realizuje projekt pn Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.

W ramach tego projektu nasza firma wykona opracowania przyrodnicze dla 4 obszarów Natura 2000: PLH120054 Kalina Mała, PLH120053 Grzymałów, PLH120049 Cybowa Góra, PLH120051 Giebułtów. 

Prace obejmować będą inwentaryzacje zbiorowisk roślinnych, roślin naczyniowych, opracowanie programu działań ochronnych na lata 2014-2017 oraz  projektów planów zadań ochronnych (PZO).