Nowości w oprogramowaniu LP360

Firma QCoherent w nowym wydaniu oprogramowania LP360 2012.1.14.0 udostępniła możliwość filtracji chmury punktów ze względu na intensywność odbicia. Filtr intensywności w aplikacji pozwoli np. na detekcję powierzchni drogi poprzez zdefiniowanie specyficznego zakresu rozdzielczości spektralnej dla tego typu pokrycia terenu.

Ponadto w w nowej wersji aplikacji możliwe jest tworzenie punktów szkieletowych z użyciem algorytmu filtracji Model Key Points oraz wizualizacja modeli wysokościowych w nowym typie rysowania – wyświetlanie siatki trójkątów delauaya dla modelu TIN.

Ciekawą nowością jest wykorzystanie oznaczeń klasyfikacyjnych (ang. Classification Flags) w opcjach wizualizacji chmury punktów.