Monitoring pszonaka pienińskiego w 2015 roku

IMG_092611 czerwca 2015 roku przeprowadziliśmy, zgodnie z metodyką GIOŚ, monitoring pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum na wzgórzu zamkowym w Czorsztynie. W obrębie wzgórza zamkowego zaobserwowano więcej kwitnących okazów niż w roku ubiegłym. 

Jesienią 2014 roku na wzgórzu czorsztyńskim zostało wykonane odkrzaczanie zboczy, a następnie eksperymentalne dosiewanie nasion. W ramach obecnie prowadzonych prac monitoringowych zliczono również siwki gatunku na kontrolnych poletkach.

Pszonak pieniński Erysimum pieninicum jest gatunkiem endemicznym występującym wyłącznie w polskiej części pasma Pienin. Jest rośliną dwuletnią, rzadko kilkuletnią, związana z podłożem o wysokiej zawartości węglanu wapnia. Rośnie na skałach wapiennych, wychodniach skalnych i murach zamku w Czorsztynie. W Polsce objęty jest ścisłą ochrona gatunkową oraz wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem, umieszczony na europejskiej czerwonej liście roślin naczyniowych i światowej czerwonej liście gatunków zagrożonych IUCN. W drugim załączniku Dyrektywy Siedliskowej UE widnieje jako gatunek priorytetowy. Na wzgórzu zamkowym w Czorsztynie znajduje się największa populacja tego gatunku.