Materiały szkoleniowe już dostępne!!!

Zachęcamy Państwa do korzystania z materiałów szkoleniowych opublikowanych na stronie internetowej ISOK – Szkolenia LiDAR. W zakładce Materiały Szkoleniowe udostępnione zostały:

  • Podręcznik –  w sposób wyczerpujący przedstawia podstawowe informacje dotyczące technologii lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz pola jej potencjalnych zastosowań w gospodarce czy nauce. Jest kompendium wiedzy eksperckiej o: projekcie ISOK, roli GUGiK a także produktach LiDAR jakie powstały w ramach realizacji tego innowacyjnego projektu. Poprzedzony wstępem Głównego Geodety Kraju i słowniczkiem pojęć, zawiera 8 kluczowych rozdziałów dotyczących projektu ISOK i technologii ALS oraz przegląd typów i formatów numerycznych modeli wysokościowych, zastosowań w różnych działach gospodarki i nauki a także  przegląd oprogramowania, standardów wymiany oraz trendy rozwoju ALS w niedalekiej przyszłości.
  •  Zeszyt Ćwiczeń – opracowany przez specjalistów z różnych dziedzin jako praktyczne uzupełnienie treści Podręcznika z myślą o uczestnikach Szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Zeszyt zawiera zarówno treści podstawowe z zakresu przetwarzania chmury punktów ALS, jak również dotyczące szczegółowych analiz przestrzennych GIS opartych na modelowaniu i wizualizacji 3D danych wykorzystywanych w różnych dziedzinach gospodarki czy zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa.
  •  Prezentacje multimedialne –  to informacje opracowane na podstawie Podręcznika i wiedzy ekspetów, przekazywane uczestnikom Szkoleń podczas wykładów z wykorzystania produktów LiDAR.
  •  Karty Zastosowań  – przedstawiają cel i sposób wykorzystania produktów LiDAR przez różne organizacje czy instytucje, wykorzystujące produkty LiDAR wytworzone w ramach projektu ISOK. Każda z Kart zastosowań prezentuje niezbędne narzędzia informatyczne i kompetencje w celu osiągnięcia wymiernych korzyści z wykorzystania danych LiDAR.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0