Mapa erozji gleb oraz aktualizacja mapy glebowo-rolniczej

ProGea Consulting podpisała w lipcu 2011 umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i przystąpiła do realizacji zadnia: „Ilościowej i jakościowej oceny nasilenia erozyjnej degradacji gleb oraz aktualizację mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5.000 dla obszaru województwa małopolskiego”. 

Zakres prac przewidzianych w zamówieniu publicznym obejmuje m.in. klasyfikację obiektową (OBIA) wielospektralnych (5 kanałów MS; 5m piksel) zobrazowań satelitarnych RapideEye oraz ortofotografii lotniczych z lat 2009-2010 dla obszaru województwa małopolskiego. Dzięki wykorzystaniu aktualnych scen satelitarnych (sezon wegetacji: 2011-2010) oraz zaawansowanych reguł klasyfikacyjnych będzie możliwe stworzenie mapy pokrycia terenu dla całego województwa z bardzo dużą dokładnością. Klasyfikacja obiektowa (OBIA) weryfikowana jest w oparciu o powierzchnie testowe zakładane na całym obszarze województwa (ponad 2.000 obiektów) przy wykorzystaniu zestawu GPS-Photo-Asset-Management firmy RICOH i aplikacji serwera mapowego Photo-Mapper Server (alta4). Dalszy etap prac zakłada dostosowanie modeli GIS (USLE) uwzględniających wiele czynników mogących mieć wpływ na procesy erozyjne, potencjalne i rzeczywiste (opad atmosferyczny – ilościowo oraz jego intensywność, indeks topograficzny, typ gleby, wpływ szaty roślinnej oraz zabiegów agrotechnicznych i innych zabezpieczeń). Projekt potrwa do 15.11.2011 roku.

GALERIA

696_ecogn