LP360 wspomoże analizę i monitoring zagrożeń dynamicznych

PIG-PIB2

Państwowy Instytut Geologiczny zakupił oprogramowanie LP360 w wersji Advanced do analizy i monitoringu geozagrożeń dynamicznych typu: osuwiska, obrywy, spływy, osypiska, tereny zalewowe, osiadanie terenów górniczych.
Do tego typu analiz zostaną wykorzystane automatyczne narzędzia klasyfikacji chmury punktów i możliwości oprogramowania LP360 w zakresie generowania modelów wysokościowych.
Ponadto oprogramowanie pozwoli na kartowanie geologiczne z użyciem ekstrakcji obiektów z chmury punktów jak również na wykonywanie analiz przestrzennych na produktach pochodnych skanowania laserowego.

Mapa różnicowa przemieszczeńskalnych między rokiem 1965, a 2002

Źródło: Mirosław Kamiński