LP360 pomoże w analizie widoczności bilbordów reklamowych

Obraz1

W mijających dniach została zrealizowana sprzedaż  oprogramowania LP360 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na cele projektu finansowanego z NCN dotyczącego analiz widoczności bilbordów reklamowych.

Nabywcą oprogramowania jest Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Oprogramowanie LP360 będzie wykorzystywane do  przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w celu budowy trójwymiarowego modelu miasta, a także generowania modeli wysokościowych: NMT czy też NMPT.