Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Planów Zadań Ochronnych

W dniach 15-16 grudnia 2014 roku odbędzie się trzecia tura konsultacji społecznych prowadzonych w ramach prac nad projektami Planów Zadań Ochronnych  opracowywanych przez naszą firmę.

Na spotkaniu przedyskutowane zostaną propozycje zabiegów ochronnych dedykowanych poszczególnym przedmiotom ochrony (gatunkom ryb, nietoperzy, płazów oraz siedliskom przyrodniczym) w dwóch obszarach Natura 2000. 

15.12.2014  – Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Ostoje nietoperzy powiatu gorlickiego” – siedziba Urzędu Gminy Ropa, Ropa 733, godz. 10.00-14.00

16.12.2014 – Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Górny Dunajec” – siedziba Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, godz. 10.00-14.00

Zapraszamy!